Stefana Dečanskog bb    |   +387 (0) 55 240-150   |   +387 (0) 55 490-250   |   info@bostbijeljina.com

Popunite priloženi obrazac, potpišite ga i postanite član programa lojalnosti BOST KARTICA POVJERENJA!

Kako postati korisnik:
Popuniti pristupnicu i predate na kasi u jednom od našim prodajnih objekata. U roku od 24h bićete uključeni u naš sistem pogodnosti.

Kako koristiti karticu povjerenja:
Prilikom svake kupovine, na kasi prije kucanja vašeg računa provucite svoju karticu povjerenja da bi se kupovina registrovala na vaš zbirni račun.

Obračunski period:
01.05.2015. - 31.08.2015.
01.09.2015. - 31.12.2015.
01.01.2016. - 30.04.2016.


Na kraju svakog obračunskog perioda zbroje se računi na osnovu kojih se dobijaju srazmjerene pogodnosti koje su vam prikazane u tabeli:
300,00 – 500,00 KM 2%
500,00 – 1000,00 KM 2,5%
1000,00 – 3000,00 KM 3%
3000,00 – 4000,00 KM 4%

Napomene sa kojima se treba upoznati:
-bonusi koji su ostvareni u jednom obračunskom period, moraju se u cijelosti iskoristiti do kraja sledećeg obračunskog perioda.
-cigarte ne ulaze u zbirni iznos na osnovu kog se ostvaruje bonus
-kartica povjerenja važi za sve maloprodajne BOST objekte.


ZA SVAKI DAN, MARKETI BOST!!!

© 2016 Copyright BOST D.O.O. Sva prava zadržana.

Hosted & developed by th!nk