Stefana Dečanskog bb    |   +387 (0) 55 240-150   |   +387 (0) 55 490-250   |   info@bostbijeljina.com

„BOST“ d.o.o. je trgovinska firma, osnovana 1999. godine u Bijeljini. Danas „BOST“ d.o.o. raspolaže sa 16 maloprodajnih objekata raspoređenih na atraktivnim lokacijama teritorije grada Bijeljine, jednim maloprodajnim objektom na teritoriji opštine Ugljevik, kao i jednim svojim veleprodajnim objektom u gradu Bijeljini. Od svog osnivanja do danas, „BOST“ d.o.o. je narastao u društvo sa 150 zaposlenih radnika.

Tokom dosadašnjeg rada firma je stekla prepoznatljiv ugled na području izvođenja trgovinske djelatnosti, što je i osnovna djelatnost firme. U tom smislu, firma „BOST“ zauzima jednu od vodećih pozicija na područiju teritorije opštine Bijeljina.

Naša primarna nastojanja su da uz svoje ime vežemo visoki kvalitet, konkurentne cijene, te poštovanje zahtjeva kupaca. Cilj društva u narednom periodu je uspostavljanje čvrstih odnosa sa dosadašnjim komintentima, kao i proširivanje obima svojih komintenata i samim tim postizanje boljih rezultata poslovanja, odnosno, ukupnog prihoda i ostvarivanje dugoročne stabilne pozicije na tržištu naše regije.

Bost supermarketi nude raznoliku, kompleksnu ponudu na području trgovine prehrambenim proizvodima. Bost maloprodajna mreža, što je bio i osnovni cilj se prvobitno razvija samo na području grada Bijeljine. Danas, gotovo da nema naselja bez Bost supermarketa.

Bost ima glavni zadatak u narednom periodu da uspešno ispuni jedan od važnih ciljeva a to je da sva Bijeljinska naselja imaju svoj Bost supermarket. Dugoročnom strategijom predviđeno je proširivanje Bost mreže van granica gradskog jezgra, na druga obližnja prigradska naselja, poput market Bost Ugljevik.

PARTNERI

© 2016 Copyright BOST D.O.O. Sva prava zadržana.

Hosted & developed by th!nk